Điều Khoản Dịch Vụ

Chào mừng bạn đến với Dịch vụ của APKMody (“Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi”). Điều khoản dịch vụ (“Điều khoản”) áp dụng cho việc sử dụng tất cả các dịch vụ được cung cấp bởi APKMody, bao gồm trò chơi điện tử (“Trò chơi”), ứng dụng được tải xuống miễn phí và / hoặc xuất bản bởi APKMody – các dịch vụ liên quan và bất kỳ dịch vụ nào khác APKMody đã đính kèm các Điều khoản này với (“Dịch vụ”).

1.Chấp nhận các điều khoản

a.Hiệp định

Bằng cách tải xuống, cài đặt, truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch vụ mà bạn đồng ý và bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Việc sử dụng Dịch vụ cũng được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của APKMody. Các Điều khoản này cùng với Chính sách quyền riêng tư của APKMody ảnh hưởng đến các quyền và nghĩa vụ pháp lý của bạn. Trước khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn phải đồng ý với Điều khoản dịch vụ này và Chính sách bảo mật của APKMody. Nếu bạn không đồng ý với cả hai Điều khoản này, bạn không thể truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. Việc sử dụng Dịch vụ bị vô hiệu nếu bị cấm.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ trò chơi APKMody, bạn xác nhận rằng bạn từ 16 tuổi trở lên. Nếu bạn ở độ tuổi dưới 16 tuổi và sử dụng Dịch vụ, bạn xác nhận rằng cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn đã xem xét và đồng ý với các Điều khoản này và đã cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ.

b.Các thay đổi đối với các điều khoản

APKMody có quyền thay đổi các điều khoản này bất kỳ lúc nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sẽ được coi là xác nhận việc bạn chấp nhận các điều khoản đã cập nhật. Một số điều khoản trong Điều khoản Dịch vụ này cũng có thể được thay thế bằng các điều khoản trong chính sách bổ sung của Dịch vụ.

2. Giấy phép

Khi đồng ý và tuân thủ các Điều khoản này, APKMody cấp cho bạn giấy phép không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, có thể thu hồi và giới hạn để truy cập và sử dụng Dịch vụ cho mục đích giải trí cá nhân, phi thương mại của bạn.

a. Giới hạn Giấy phép

Việc bạn sử dụng Dịch vụ gắn liền với việc bạn tuân thủ các Điều khoản này. Bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào vi phạm các Điều khoản này đều bị cấm và có thể dẫn đến việc thu hồi giấy phép của bạn và bạn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với APKMody hoặc trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm pháp luật. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hành động của mình được thực hiện trong Dịch vụ.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:

  • sử dụng Dịch vụ cho các mục đích lừa đảo hoặc lạm dụng (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng Dịch vụ để mạo danh một cá nhân hoặc mạo danh liên kết của APKMody với bất kỳ cá nhân, tổ chức hoặc người dùng nào khác);
  • can thiệp hoặc làm gián đoạn Dịch vụ, máy chủ hoặc mạng cung cấp Dịch vụ;
  • cố gắng dịch ngược, thiết kế đối chiếu, tháo rời hoặc hack bất kỳ Dịch vụ nào hoặc để đánh bại bất kỳ mã hóa hoặc dữ liệu an toàn nào được APKMody truyền hoặc lưu trữ;
  • đăng bất kỳ thông tin hoặc nội dung lạm dụng, đe dọa, tục tĩu, phỉ báng, hoặc phản cảm hoặc xúc phạm chủng tộc hoặc tình dục, hoặc tham gia vào các hành vi xúc phạm đang diễn ra;
  • đăng bất kỳ thông tin nào có ảnh khỏa thân, bạo lực quá mức hoặc chủ đề xúc phạm hoặc có chứa liên kết đến nội dung đó;
  • đăng hoặc tải lên bất kỳ nội dung nào có thể tạo ra rủi ro hoặc trách nhiệm pháp lý, hoặc vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức khác;
  • cố gắng hoặc quấy rối, lạm dụng hoặc gây hại, hoặc ủng hộ hoặc kích động quấy rối, lạm dụng hoặc gây hại cho một người, một nhóm khác, bao gồm cả nhân viên của APKMody hoặc đại diện dịch vụ khách hàng của APKMody;
  • gạ gẫm hoặc cố lấy thông tin đăng nhập hoặc bất kỳ thông tin đăng nhập hoặc thông tin cá nhân nào khác từ những người dùng Dịch vụ khác; hoặc
  • làm bất cứ điều gì mà APKMody cho là không nằm trong mục đích của Dịch vụ.

APKMody có quyền xác định hành vi nào mà chúng tôi cho là vi phạm các Điều khoản này. APKMody có quyền thực hiện hành động do những vi phạm này gây ra, có thể bao gồm việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ.

b. Tương tác của người dùng

Bạn chịu trách nhiệm về các tương tác của mình với những người dùng khác và bất kỳ bên nào khác mà bạn tương tác thông qua Dịch vụ. APKMody có quyền, nhưng không có nghĩa vụ tham gia vào bất kỳ hình thức nào với những tranh chấp này. Bạn sẽ hoàn toàn hợp tác với APKMody để điều tra mọi hoạt động bị nghi ngờ là bất hợp pháp, gian lận hoặc không phù hợp. Nếu bạn có tranh chấp với một hoặc nhiều người dùng, bạn giải phóng APKMody khỏi các khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại (thực tế và do hậu quả) thuộc mọi loại và tính chất, đã biết và chưa biết, phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến các tranh chấp đó.

c. Trách nhiệm đối với tương tác của người dùng

APKMody không chịu trách nhiệm về hành vi của bất kỳ người dùng nào gửi UGC bất kỳ và không chịu trách nhiệm giám sát Dịch vụ đối với nội dung hoặc hành vi không phù hợp. APKMody không và không thể sàng lọc trước hoặc giám sát tất cả UGC. Việc sử dụng Dịch vụ của bạn là rủi ro của riêng bạn. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn có thể tiếp xúc với UGC xúc phạm, khiếm nhã hoặc không phù hợp với mong đợi của bạn. Bạn chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ UGC nào liên quan đến Dịch vụ. Theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể theo dõi và / hoặc ghi lại tương tác của bạn với Dịch vụ hoặc các giao tiếp khi bạn đang sử dụng Dịch vụ. APKMody không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Máy chủ Trò chơi nào thuộc sở hữu của cộng đồng, bao gồm (nhưng không giới hạn) việc phân phối phần thưởng dựa trên cộng đồng, tính khả dụng của Máy chủ hoặc hành vi của chủ máy chủ hoặc nhân viên.

3.Chấm dứt Dịch vụ

APKMody có thể giới hạn, tạm ngưng, sửa đổi hoặc truy cập vào dịch vụ của bạn, không phải tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong đó, hoặc không có thông báo cho bạn. 

APKMody có quyền ngừng cung cấp và / hoặc hỗ trợ Dịch vụ hoặc một Trò chơi cụ thể hoặc một phần của Dịch vụ bất kỳ lúc nào, tại thời điểm đó, giấy phép sử dụng Dịch vụ hoặc một phần của Dịch vụ của bạn sẽ tự động bị chấm dứt.

4.Quyền sở hữu

a.Tài khoản

Bạn có thể cần Tài khoản APKMODY để sử dụng một số Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể tạo Tài khoản APKMODY của riêng mình.

Bằng cách đăng nhập bằng tài khoản Google, bạn đồng ý cho phép APKMODY sử dụng thông tin email, tên hiển thị, ảnh đại diện để kết nối với tài khoản APKMODY của bạn.

Để bảo vệ Tài khoản APKMODY của bạn, hãy giữ bí mật mật khẩu của bạn. Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ hoạt động nào xảy ra trên hoặc thông qua Tài khoản APKMODY của mình. Cố gắng không sử dụng lại mật khẩu Tài khoản APKMODY của bạn trên các ứng dụng của bên thứ ba. Nếu bạn biết bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc Tài khoản APKMODY của mình, vui lòng thay đổi mật khẩu của bạn và báo cáo cho chúng tôi.

b.Nội dung trò chơi và truyền thông xã hội

Với những giới hạn được đặt ra trong Điều khoản Dịch vụ này, bạn có quyền tải âm thanh, video và ảnh chụp màn hình của Dịch vụ lên mạng xã hội, dịch vụ video và dịch vụ chia sẻ hình ảnh.

5.Cập nhật Dịch vụ

Bạn hiểu rằng Dịch vụ liên tục thay đổi, vá lỗi và cập nhật. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng APKMody có thể cập nhật Dịch vụ, có hoặc không thông báo cho bạn. APKMody có thể yêu cầu bạn chấp nhận các bản cập nhật cho Dịch vụ, chẳng hạn như thông qua việc cài đặt các bản cập nhật cho ứng dụng trò chơi được cài đặt trên thiết bị của bạn. Bạn có thể cần cập nhật phần mềm của bên thứ ba hoặc phần cứng thiết bị của mình theo thời gian để truy cập và sử dụng Dịch vụ, điều này có thể yêu cầu đồng ý với các thỏa thuận cấp phép cập nhật của các bên thứ ba đó.

6.Chính sách quyền riêng tư

Việc APKMody sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn chịu sự điều chỉnh của Chính sách quyền riêng tư của APKMody ( https://apkmody.biz/vi/chinh-sach-bao-mat/). Bạn chấp thuận cho APKMody xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư của APKMody bằng cách tải xuống, cài đặt, truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

7.Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ APKMody (và các cán bộ, giám đốc, đại lý, chi nhánh, công ty con, công ty mẹ, công ty liên doanh và nhân viên của APKMody) vô hại khỏi bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại hoặc tổn thất nào khác, bao gồm cả phí luật sư hợp lý , được khẳng định bởi bất kỳ bên thứ ba nào xuất phát từ hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ, hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nào của bạn đối với các Điều khoản này, tuy nhiên những điều đã nêu ở trên không áp dụng nếu việc vi phạm quyền không phải do hành vi cố ý hoặc cẩu thả của bạn.

8.Tuyên bố từ chối trách nhiệm

a. “Như là”

Các dịch vụ và tất cả tài liệu và nội dung có SN thông qua các dịch vụ được cung cấp “NGUYÊN TRẠNG” và trên cơ sở “NHƯ HIỆN CÓ”, không có bảo đảm hoặc điều kiện bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý. Đối với mở rộng tối đa được pháp luật áp dụng cho phép, các bên liên quan từ chối tất cả các bảo đảm của bất kỳ hình thức nào, bất kỳ loại nào rõ ràng hoặc ngụ ý, liên quan đến dịch vụ và tất cả các vật liệu và nội dung có SN thông qua các dịch vụ, bao gồm: (A) vì mục đích cụ thể, tiêu đề, hoặc không xâm phạm; và (B) bất kỳ đảm bảo nào sử dụng hoặc thương mại. các bên liên quan không đảm bảo rằng các dịch vụ hoặc bất kỳ khoản nào của dịch vụ, hoặc bất kỳ tài liệu nào hoặc nội dung nào được cung cấp qua dịch vụ, sẽ không bị gián đoạn, bảo mật hoặc không có lỗi, virus hoặc các thành phần có hại khác và không bảo đảm rằng bất kỳ vấn đề nào sẽ được sửa. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số bảo hành nhất định. Theo đó, một số tuyên bố từ chối trách nhiệm ở trên có thể không áp dụng cho bạn.

b. Không có trách nhiệm

Không có lời khuyên hoặc thông tin nào do bạn có được từ chúng tôi hoặc bất kỳ tài liệu nào hoặc nội dung nào có được thông qua các dịch vụ sẽ tạo bất kỳ bảo đảm nào liên quan bất kỳ bên liên quan nào hoặc chúng tôi không được nói ra rõ ràng trong các điều khoản này. Bạn đánh giá tất cả rủi ro đối với bất kỳ thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc truy cập dịch vụ, trao đổi của bạn với bất kỳ người dùng khác trên dịch vụ và bất kỳ tài liệu nào hoặc nội dung nào có được thông qua dịch vụ. bạn hiểu và đồng ý rắng bạn sử dụng dịch vụ và sử dụng, truy cập, tải xuống hoặc khác tài liệu hoặc nội dung khác thông qua các dịch vụ và bất kỳ trang web hoặc dịch vụ liên kết nào, theo quyết định và rủi ro của riêng bạn và bạn chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tài sản nào của bạn (bao gồm thiết bị của bạn được sử dụng kết nối với dịch vụ), hoặc mất dữ liệu kết quả từ việc sử dụng dịch vụ hoặc tải xuống hoặc sử dụng tài liệu hoặc nội dung đó. các giới hạn này áp dụng cho mức tối đa được luật hiện hành cho phép.

9.Tổng quát

a.Toàn bộ thỏa thuận

Các Điều khoản này, Chính sách Bảo mật của APKMody bất kỳ chính sách bổ sung hoặc bổ sung nào và bất kỳ tài liệu nào được kết hợp rõ ràng bằng cách tham chiếu ở đây, chứa đựng toàn bộ hiểu biết về bạn và APKMody, và thay thế tất cả các hiểu biết trước đây của các bên liên quan đến chủ đề của tài liệu này, cho dù là điện tử , bằng lời nói hoặc bằng văn bản, hoặc được thiết lập theo phong tục, thông lệ, chính sách hoặc tiền lệ, giữa bạn và chúng tôi liên quan đến Dịch vụ. Việc sử dụng các tiêu đề phần trong các Điều khoản này chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không có bất kỳ tác động nào đến việc giải thích bất kỳ điều khoản nào.

b.Phân công

APKMody có thể chuyển nhượng hoặc ủy quyền các Điều khoản này và / hoặc Chính sách quyền riêng tư của APKMody, toàn bộ hoặc một phần, cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào vào bất kỳ lúc nào có hoặc không có sự đồng ý của bạn. Bạn không được chuyển nhượng hoặc ủy quyền bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Điều khoản hoặc Chính sách Bảo mật mà không có sự đồng ý trước của APKMody.

c.Chính sách bổ sung

APKMody có thể xuất bản các chính sách hoặc điều khoản bổ sung hoặc bổ sung liên quan đến các dịch vụ cụ thể như diễn đàn, cuộc thi hoặc chương trình khách hàng thân thiết. Quyền sử dụng các dịch vụ đó của bạn phải tuân theo các chính sách cụ thể đó và các Điều khoản này.

d.Không từ bỏ

Việc APKMody không yêu cầu hoặc thực thi các Điều khoản này hoặc Chính sách quyền riêng tư của APKMody hoặc không thực hiện bất kỳ quyền nào theo chúng sẽ không được coi là sự khước từ hoặc từ bỏ quyền của APKMody để khẳng định hoặc dựa vào bất kỳ điều khoản nào như vậy hoặc quyền trong đó hoặc bất kỳ trường hợp nào khác.

10.Các điều khoản có thể thay đổi

Cuộc sống luôn phải thay đổi để có thể trở nên tốt đẹp hơn. Và các điều khoản cũng vậy , chúng tôi có quyền thay đổi bất cứ lúc nào và bạn sẽ phải đồng ý để tiếp tục sử dụng APKMody.

11.Thông tin liên hệ

Các Dịch vụ được cung cấp bởi APKMody có địa chỉ tại Tổ 2 – Thị Trấn Chi Đông – Mê Linh – Hà Nội – Việt Nam. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua trang web trợ giúp của chúng tôi ( https://apkmody.biz/vi/lien-he/).

Cập nhật lần cuối 9:09 AM - 07/06/2022