Chính sách bảo mật

Thông báo này cung cấp chính sách bảo mật của Apkmody (“chúng tôi”, “của chúng tôi”) về bản chất, mục đích, việc sử dụng và chia sẻ bất kỳ Thông tin Nhận dạng Cá nhân (PII) nào được thu thập qua trang web này. Chính sách bảo mật của chúng tôi giải thích các thông lệ về thông tin của chúng tôi khi bạn cung cấp PII cho chúng tôi, cho dù được thu thập trực tuyến hay ngoại tuyến, hoặc khi bạn truy cập trực tuyến vào chúng tôi để duyệt, lấy thông tin hoặc thực hiện giao dịch. PII có thể bao gồm: tên, email, địa chỉ gửi thư và / hoặc nhà riêng, số điện thoại hoặc thông tin khác nhận dạng cá nhân bạn. Chúng tôi không yêu cầu bạn đăng ký hoặc cung cấp thông tin cá nhân để truy cập trang web của chúng tôi.

PII bạn cung cấp trên trang web của Apkmody sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích đã định. Chúng tôi sẽ cam kết bảo vệ quyền của các cá nhân theo Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (tham chiếu EU2016 / 679) của Nghị viện Châu Âu về bảo vệ thể nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và di chuyển tự do của các dữ liệu đó như cũng như từng luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mỗi quốc gia.

Thông tin cá nhân

Theo nguyên tắc chung, chúng tôi không thu thập PII về bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, trừ khi bạn chọn cung cấp thông tin đó cho chúng tôi. Việc gửi PII qua trang web của chúng tôi là tự nguyện. Bằng cách đó, bạn cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cho mục đích đã nêu. Tuy nhiên, việc không cung cấp một số thông tin nhất định có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn mong muốn.

Nếu bạn chọn cung cấp cho chúng tôi PII trên trang web của apkmody, thông qua các phương pháp như hoàn thành biểu mẫu web hoặc gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó để giúp chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin hoặc dịch vụ bạn đã yêu cầu hoặc để trả lời thư của bạn . Thông tin chúng tôi có thể nhận được từ bạn thay đổi dựa trên những gì bạn làm khi truy cập trang web của chúng tôi.

Nói chung, thông tin mà chúng tôi yêu cầu sẽ được sử dụng để trả lời câu hỏi của bạn hoặc để cung cấp cho bạn dịch vụ mà bạn yêu cầu. Khi thông tin này được yêu cầu, lý do thu thập thông tin, mô tả mục đích sử dụng thông tin của chúng tôi, cách cấp phép sử dụng thông tin được cung cấp bắt buộc và cách đồng ý cho các mục đích khác ngoài việc sử dụng bắt buộc theo luật định sẽ được mô tả đầy đủ trong “Thông báo về quyền riêng tư” được tùy chỉnh riêng biệt. Thông báo Bảo mật tùy chỉnh này sẽ xuất hiện trên trang web thu thập thông tin hoặc có thể truy cập được thông qua một siêu liên kết (liên kết) được hiển thị nổi bật ngay bên trên hoặc bên dưới yêu cầu thông tin.

E-mail

Nhiều chương trình và trang web của chúng tôi cho phép bạn gửi email cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để trả lời yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ chỉ gửi cho bạn thông tin chung qua email. Bạn nên nhớ rằng email có thể không nhất thiết phải an toàn trước sự đánh chặn. Do đó, chúng tôi khuyên bạn không nên gửi dữ liệu cá nhân nhạy cảm (chẳng hạn như số An sinh xã hội của bạn) cho chúng tôi qua email. Nếu thông tin liên lạc qua email dự định của bạn rất nhạy cảm hoặc bao gồm thông tin như tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc số An sinh xã hội của bạn, thay vào đó, bạn nên gửi nó qua đường bưu điện. Một giải pháp thay thế khác có thể là gửi dữ liệu thông qua một trang web an toàn, nếu có.

Các danh mục thông tin mà chúng tôi thu thập trên các trang web của mình được mô tả thêm bên dưới.

Thông tin được thu thập tự động

Chúng tôi thu thập và tạm thời lưu trữ một số thông tin nhất định về chuyến thăm của bạn chỉ để sử dụng cho mục đích quản lý và bảo mật trang web. Chúng tôi thu thập và phân tích thông tin này vì nó giúp chúng tôi thiết kế trang web tốt hơn cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin về nội dung web bạn xem trong trường hợp có mối đe dọa về bảo mật hoặc vi rút đã biết. Thông tin này bao gồm:

1. Miền Internet mà từ đó bạn truy cập trang web của chúng tôi (ví dụ: “acompany.com” nếu bạn sử dụng tài khoản truy cập Internet riêng, hoặc “shcool.edu” nếu bạn kết nối từ miền giáo dục);

2. Địa chỉ Giao thức Internet (IP) (một số duy nhất cho mỗi máy tính được kết nối với Internet) mà từ đó bạn truy cập trang web của chúng tôi;

3. Loại trình duyệt (ví dụ: Firefox, Internet Explorer, Chrome) được sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi;

4. Hệ điều hành (ví dụ: Windows, Mac OS, Unix) được sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi;

5. Ngày và giờ bạn truy cập trang web của chúng tôi;

6. Bộ định vị tài nguyên chung (URL) hoặc địa chỉ của các trang bạn truy cập;

7. Tên người dùng của bạn, nếu nó được sử dụng để đăng nhập vào trang web; và

8. Nếu bạn đã truy cập trang web này từ một trang web khác, URL của trang web chuyển tiếp.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin trên với nhân viên hoặc đại diện của chúng tôi với “những điều cần biết” trong việc thực hiện nhiệm vụ chính thức của họ, các cơ quan Liên bang khác hoặc các đại diện được nêu tên khác nếu cần để nhanh chóng xử lý yêu cầu hoặc giao dịch của bạn. Thông tin này chỉ được sử dụng để giúp chúng tôi làm cho trang web của chúng tôi hữu ích hơn cho bạn. Nhật ký dữ liệu thô được lưu giữ tạm thời theo yêu cầu chỉ cho mục đích bảo mật và quản lý trang web. 

Trang web và ứng dụng của bên thứ ba

Apkmody sử dụng các trang web truyền thông xã hội và các loại trang web của bên thứ ba. Chúng tôi sử dụng các trang web truyền thông xã hội để tương tác với mọi người yêu công nghệ và ứng dụng nước ngoài và tham gia vào hoạt động trò chơi và trao đổi sở thích trên toàn thế giới. Các trang web truyền thông xã hội được sử dụng để công khai các sự kiện của chúng tôi, và thu hút sự tham gia của công chúng ở nước ngoài. Chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ đo lường và tùy chỉnh web để đo lường số lượng khách truy cập vào các trang web của chúng tôi và các phần khác nhau của chúng và để giúp làm cho các trang web của chúng tôi hữu ích hơn cho khách truy cập. Trong những trường hợp như vậy, ứng dụng của bên thứ ba có thể yêu cầu địa chỉ email, tên người dùng, mật khẩu và vị trí địa lý (ví dụ: Tiểu bang, khu vực hoặc mã ZIP) cho mục đích đăng ký tài khoản. Chúng tôi không sử dụng các trang web của bên thứ ba để gạ gẫm và thu thập PII từ các cá nhân. Bất kỳ PII nào được trang web của bên thứ ba thu thập một cách thụ động (tức là không được thu thập) sẽ không được chúng tôi truyền tải hoặc lưu trữ; sẽ không có PII nào được tiết lộ, bán hoặc chuyển nhượng cho bất kỳ thực thể nào khác ngoài APKMody, trừ khi được yêu cầu cho mục đích thực thi pháp luật hoặc theo quy chế.

Cookie là một tệp nhỏ mà trang web chuyển đến máy tính của bạn để cho phép nó ghi nhớ thông tin cụ thể về phiên của bạn khi bạn được kết nối. Máy tính của bạn sẽ chỉ chia sẻ thông tin trong cookie với trang web đã cung cấp cookie và không trang web nào khác có thể yêu cầu. Có hai loại cookie:

 • Phiên:  Cookie phiên chỉ tồn tại miễn là trình duyệt web của bạn đang mở. Sau khi bạn đóng trình duyệt của mình, cookie sẽ bị xóa. Các trang web có thể sử dụng cookie phiên cho các mục đích kỹ thuật như để cho phép điều hướng tốt hơn qua trang web hoặc cho phép bạn tùy chỉnh các tùy chọn của mình để tương tác với trang web.
 • Liên tục:  Các cookie liên tục được lưu trên ổ cứng của người dùng để xác định người dùng nào mới sử dụng trang web hoặc đang quay lại và đối với những khách truy cập lặp lại.

Nếu bạn không muốn lưu trữ cookie phiên hoặc cookie liên tục trên máy của mình, bạn có thể tắt cookie trong trình duyệt của mình. Bạn vẫn sẽ có quyền truy cập vào tất cả thông tin và tài nguyên tại các trang web của Apkmody. Tuy nhiên, việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến hoạt động của một số trang web của chúng tôi. Lưu ý rằng việc tắt cookie trong trình duyệt của bạn cũng sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng cookie tại tất cả các trang web khác mà bạn truy cập.

Bảo vệ

Apkmody rất coi trọng tính bảo mật của tất cả PII. Chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa để duy trì tính bảo mật, bí mật và toàn vẹn của thông tin mà chúng tôi thu thập tại trang web này. Các biện pháp đó bao gồm các biện pháp kiểm soát truy cập được thiết kế để hạn chế quyền truy cập thông tin trong phạm vi cần thiết để hoàn thành sứ mệnh của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ bảo mật khác nhau để bảo vệ thông tin được lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra các biện pháp bảo mật của mình để đảm bảo rằng chúng vẫn hoạt động và hiệu quả.

Chúng tôi thực hiện các bước sau để bảo mật thông tin chúng tôi thu thập:

 • Sử dụng các biện pháp kiểm soát truy cập nội bộ để đảm bảo rằng chỉ những nhân viên có quyền truy cập vào thông tin của bạn mới là những người có nhu cầu làm như vậy để thực hiện nhiệm vụ chính thức của họ.
 • Đào tạo nhân viên thích hợp về các chính sách quyền riêng tư và bảo mật cũng như các yêu cầu tuân thủ của chúng tôi.
 • Bảo mật các khu vực mà chúng tôi lưu giữ các bản sao giấy của thông tin mà chúng tôi thu thập trực tuyến.
 • Thực hiện sao lưu thường xuyên thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến để đảm bảo tránh mất mát.
 • Sử dụng các biện pháp kiểm soát kỹ thuật để bảo mật thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  • Lớp cổng bảo mật (SSL)
  • Mã hóa
  • Tường lửa
  • Bảo vệ mật khẩu
 • Kiểm tra định kỳ các quy trình bảo mật của chúng tôi để đảm bảo tuân thủ về nhân sự và kỹ thuật.
 • Sử dụng các biện pháp bảo vệ truy cập bên ngoài để xác định và ngăn chặn sự truy cập trái phép của những người bên ngoài cố gắng “xâm nhập” vào hoặc gây hại cho thông tin có trong hệ thống của chúng tôi.

Chúng tôi yêu cầu các nhà thầu của mình và các nhà cung cấp bên thứ ba khác tuân theo cùng các tiêu chuẩn cao mà chúng tôi sử dụng để đảm bảo tính bảo mật, bí mật và tính toàn vẹn của thông tin cá nhân mà họ có thể có quyền truy cập trong quá trình hoàn thành công việc thay mặt cho chúng tôi.

Tương tác với trẻ em trực tuyến

Để sử dụng trang web / ứng dụng di động, bạn đồng ý rằng bạn phải ở độ tuổi tối thiểu (được mô tả trong đoạn này bên dưới) trở lên.

Độ tuổi tối thiểu cho những mục đích này sẽ là 16, tuy nhiên nếu luật pháp địa phương yêu cầu bạn phải lớn hơn để apkmody cung cấp hợp pháp các dịch vụ trong trang web / ứng dụng di động cho bạn thì độ tuổi lớn hơn đó sẽ được áp dụng là độ tuổi tối thiểu được áp dụng. Ở tất cả các khu vực pháp lý bên ngoài Liên minh Châu Âu, nếu bạn dưới 18 tuổi hoặc tuổi trưởng thành trong khu vực tài phán của mình, bạn phải sử dụng apkmody dưới sự giám sát của cha mẹ, người giám hộ hợp pháp hoặc người lớn có trách nhiệm.

Ghé thăm các trang web khác

Trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các tổ chức tư nhân và một số tổ chức thương mại. Các trang web này không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi và có thể không tuân theo cùng các chính sách về quyền riêng tư, bảo mật hoặc khả năng truy cập. Khi bạn liên kết đến một trang web khác, bạn phải tuân theo các chính sách của trang web đó. 

Chính sách bảo mật Thông tin liên hệ

Chúng tôi hoan nghênh phản hồi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi hoặc việc sử dụng thông tin của bạn. Để biết thêm thông tin về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc gửi thư cho chúng tôi theo địa chỉ:

Giám đốc Chính sách Bảo mật: Nguyễn Ích Minh  (CEO của APKMody)

Địa chỉ: Tổ 2 – Thị Trấn Chi Đông – Mê Linh – Hà Nội

Điện thoại: 0979120370

Email: [email protected]

Sửa đổi Chính sách Bảo mật

Apkmody sẽ cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn và dịch vụ của chúng tôi và cũng để tuân thủ Luật và Quy định Bảo vệ Dữ liệu. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sửa đổi đáng kể nào trong cách chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Cập nhật lần cuối 7:02 AM - 07/06/2022